Stresskontroll! Distans teambuildingdag för personal

Anpassad personalutbildning på distans, i samarbete med Luotain Consulting och det Finska Urmuseet, varaktighet 3 timmar/session.

I det roliga och effektiva distansarbetsdagen som arrangeras av Luotain och det Finska Urmuseet, pausar vi för att granska vår egen och delad tidsanvändning, lär oss att bättre identifiera de viktigaste uppgifterna och ökar jobbnöjdheten. Det Finska Urmuseets presentationer orienterar lyssnarna humoristiskt för att skaka om sina egna tidsrelaterade övertygelser.

Utbildningen ger praktiska tips för dagligt arbete, inklusive planering av ens arbete och hantering av avbrott. Målinriktad handling och att göra rätt saker vid rätt tidpunkt är effektivitetens grund. Det finns gott om att göra, men vet vi hur man fokuserar på de uppgifter som skapar mest värde? Utbildningen ökar känslan av kontroll över arbetet och minskar arbetsrelaterad stress.

Utbildningsprogram

Det Finska Urmuseet är ett unikt museum specialiserat på klockornas historia. Det Finska Urmuseet samlar in och arkiverar tidmätningshistoria, finsk klockkultur, arkivmaterial relaterat till klockor, och bedriver relaterad forskningsverksamhet. Urmuseet samlar in berättelser och betydelser relaterade till klockor och tidsuppfattningen.

Det Finska Urmuseets personal introducerar lyssnarna till tidsuppfattningen på ett humoristiskt sätt. Tidsuppfattningen har förändrats genom århundradena, och olika kulturer relaterar till tid på lite olika sätt. En helikoptervy över tidsanvändningen hjälper till att positionera ens egen tidsanvändningsupplevelse och kan skaka om några av våra övertygelser—som kan sitta överraskande fast.

Hitta mer information här »
Du kan också ladda ner "Stresskontroll! -broschyren" från här »

Boka en verkstad eller fråga mer »