Guldsmedsarbetet, Immateriellt Kulturarv

Guldsmedsarbetet namngavs till den nationella listan 2023. Utställningen firar denna namngivning och medvetenheten om guldsmedsarbetet och dess tradition.

Immateriellt kulturarv är en levande tradition som är närvarande i människors vardagsliv och firanden. UNESCO:s internationella konvention för skydd av immateriellt kulturarv antogs 2003. Finland anslöt sig till avtalet 2013. Riksantikvarieämbetet ansvarar för att genomföra avtalet i Finland.

Det internationella avtalet styr skyddet av levande kulturarv i 181 länder. De som utövar, överför och förnyar traditionen ansvarar för att bevara den.

Att namnges till listan över immateriellt levande arv ålägger att säkerställa traditionellt guldsmedsarbetes livskraft. Smyckegemenskapen själv måste definiera möjliga åtgärder för att bibehålla dess livskraft. Smyckegemenskapen är bred, inklusive handlare och företag, guldsmeder, smyckedesigners, konstnärer, hobbyister, smyckeindustrin, historiker, experter och smyckeanvändare.