Kultasepän työ, aineetonta kulttuuriperintöä

Kultasepäntyö nimettiin kansalliseen luetteloon 2023. Näyttely juhlistaa nimeämistä ja tietoisuutta kultasepän työstä sekä perinteestä.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perinnettä, joka on läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Unescon kansainvälinen yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta hyväksyttiin vuonna 2003. Suomi liittyi sopimukseen vuona 2013. Museovirasto vastaa sopimuksen toimeenpanosta Suomessa.

Kansainvälinen sopimus ohjaa elävän kulttuuriperinteen suojelua jo 181 valtiossa. Perinteen säilyttämisestä ovat vastuussa ne tahot, jotka harjoittavat, siirtävät ja uudistavat perinnettä.

Aineettomaan elävän perinnön luetteloon nimeäminen velvoittaa perinteisen kultasepän työn elinvoimaisuuden varmistamiseen. Korualan yhteisön on määriteltävä itse mahdolliset toimet elinvoimaisuuden säilymiseksi. Korualan yhteisö on laaja, siihen kuuluvat mm.: korualan kauppiaat ja -liikkeet, kultasepät, korusuunnittelijat, -taiteilijat, -harrastajat, -koruteollisuus, -historioitsijat ja asiantuntijat sekä korujen käyttäjät.

Virtuaalinen tietokanta Holvi »