Vems händer har klockan eller smycket sitt ursprung från?

Vilka tekniker användes, och vad berättar föremålets historia? Vår objektidentifieringstjänst syftar till att besvara dessa och andra frågor.

Välkommen »

Objektiden­tifiering avslöjar bakgrunden till din klocka eller ditt smycke

Objektidentifiering är också en viktig del av att berika kunskapen om den finska klock- och smyckeskulturen.

Skulle du vilja lära dig om din gamla klocka? Vi erbjuder en objektidentifieringstjänst där vi undersöker klockans historia och tillverkningsmetoder. Det kan vara möjligt att bestämma tillverkaren, åldern, de använda teknikerna och materialen för klockan. Tyvärr kan vi inte ge värderingar för kommersiella värden på klockor och smycken.

Objektidentifieringstjänsten kräver vanligtvis cirka en månads forskningstid, och kunden får resultaten i skriftlig form. Kostnaden för objektidentifieringstjänsten är 180 € (inkl. moms 24%).

Om du vill använda objektidentifiering, vänligen kontakta vår museimästare, med vilken tjänsten måste ordnas i förväg: Rami Laitinen, rami.laitinen@kellojakorumuseo.fi, tel. 050 550 3353

Resultaten av forskningen kan användas, till exempel, som ett försäkringsintyg. På Kruunu är objektidentifiering en viktig del av forskningen och datainsamlingen relaterad till finsk urmakeri, urmakare och klockkultur.