Spelsession

Det spelbara smycket "Blomsteräng" är ett brädspel som också fungerar som ett halsband. Det fungerar som ett verktyg för minnesvärda stunder, gemenskapsskapande och interaktion. När spelet framskrider svarar spelarna antingen på frågor från kort som dyker upp eller de får information relaterad till klockor och smycken från informationskort.

Spelet fungerar som en isbrytare och inspiration för att återkalla smycke- eller klockhistorier. Om kunden önskar kan en resväska-utställning inkluderas, vilket inspirerar deltagarna och väcker minnen. Under spelsessionen friskar spelets progression, spelandets glädje och strategi upp deltagarna.

Spelarna upplever inte bara spelandets glädje utan också välutformade spelmekanismer och smyckekonst, och genom att minnas och socialisera ger det god hjärnaktivering.

Vi använder det deltagande samtalet som möjliggörs av spelet och spelens frågor som en arbetsmetod och strävar efter stark och respektfull närvaro.

Det spelbara smycket väcker minnen och lusten att dela dem med andra. Vi registrerar berättelserna anonymt genom att skriva ner dem under spelet och levererar dem till verkstadsplatsen efteråt. Berättelserna kan också arkiveras i museets databas.

Upp till 4–8 personer kan spela åt gången. Det är bra att avsätta ungefär 90 minuter för en spelsession. Spelet kan spelas flera gånger med olika deltagare under evenemanget.

Museets personal kan komma för att spela spelet på en vårdinrättning (begär en offert) eller det kan spelas på museet.

Boka tid för en spelsession och/eller fråga mer »