Jewellery Form Finland

Edellisessä kirjoituksessaniavasin kultasepän työtä ammattina. Jatkan samoilla linjoilla, mutta nyt tarkastelen messuosallistumisten parissa tehtävää yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan hyödyntää hyvin tehokkaasti, kun halutaan laajentaa yrityksen toimintaa ulkomaiden markkinoille. Erinomaisena esimerkkinä haluan tuoda kultasepänalalla jo muutaman vuoden toimineen Jewellery Form Finland -projektin, lyhyemmin JFF.

JFF on Suomen Kultaseppien liiton hallinnoima brändinimike, jonka merkeissä on toteutunut jo muutama ulkomailla pidetty usean yrityksen yhteinen messuprojekti. JFF tarjoaa pienille toimijoille mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin tapahtumiin ryhmänä, pienellä kustannuksella. Se on hyvä tapa kokeilla oman brändinsä kantavuutta, ennen kuin laittaa isot rahat kiinni omaan osastoon. Kansallinen osasto, eli Jewellery Form Finland, saa enemmän näkyvyyttä ja julkisuutta messuilla kuin yksittäinen yritys. Yhteisosasto mahdollistaa myös isomman ja paremmalla paikalla olevan osaston ottamisen, kun kustannukset jaetaan. Suomen kultaseppien liitto on hoitanut neuvottelut hyvästä ja riittävän kokoisesta messuosastosta. On tarkoitus, että JFF toimii matalan kynnyksen välineenä ja ponnahduslautana kansainvälistymiselle.

Messuille yhdessä

Hyvin tärkeätä on myös päästä messuosastolle yhdessä kollegoiden kanssa. Varmaan jokaista jännittää ensimmäiset tai vaikkapa jo kolmannet ulkomaanmessut, ja kollegoiden seurassa voi tehdä valintoja ja päätöksiä yhdessä miettien. Samalla pääsee verkostoitumaan alan muiden yrittäjien kanssa ja tutustumaan heidän toimintaansa. Hyvä yhteistyö voi jatkua myös muissa merkeissä.

Osallistuminen messuille JFF:n alla ei tarkoita sitä, että yritys saisi kaiken valmiina. Jokaisen JFF -ryhmän sisällä muodostuu oma dynamiikkansa, ja messuosaston eteen tehtävät asiat jaetaan osallistujien kesken siten, kuin ne parhaiten kuhunkin tilanteeseen soveltuvat. Ryhmä päättää mm. millaisen ja minkä kokoisen mainoksen se laittaa mahdolliseen messujulkaisuun, sekä millainen yleisilme osastolle tehdään, yleensä korujen esittelyvitriinit ovat olleet kaikilla samanlaiset.

Osastolla tuodaan osallistuvien yritysten nimet selkeästi esille oman vitriinin tai esittäytymisalueen yhteydessä. Jokainen yritys päättää itsenäisesti omalta osaltaan mitä markkinointimateriaalia ottaa mukaan, miten esittelee tuotteensa ja muut omaan yritykseen ja sen tuotepolitiikkaan liittyvät asiat. Tärkeä osa messuosallistumista on myös päästä näkemään mitä toisilla osastoilla on tarjolla ja millaisia uusia trendejä maailmalla on pinnalla. Sopimalla osaston valvontavuorot on jokaisella mahdollisuus tutustua myös messujen muuhun antiin.

Ruotsin ja Tanskan messut päänavauksena

Ruotsin Formex -messuilla JFF -osasto on toteutettu kahteen kertaan vuonna 2017, tapahtumat olivat tammikuussa ja elokuussa,sekä Tanskassa kerran New Nordic Jewellery and Watch Show Copenhagen -messuilla 2019. Lisäksi oli suunniteltuna osasto Amber Trip -messuille Vilnaan keväällä 2020, mutta koronatilanteen vuoksi se peruttiin.

Osallistuvia yrityksiä on ollut kerrallaan kuudesta noin kymmeneen, jolloin ryhmän koko on riittävän monimuotoinen, mutta toisaalta riittävän pieni helpolle asioista sopimiselle. Osa yrityksistä on osallistunut JFF -osastolle useampaan kertaan. Ruotsin Formex -messuilla oli mukana kerrallaan jopa yli kymmenen yritystä, Kööpenhaminaan osastolle osallistui kuusi yritystä.

Osallistuminen messuille tai tapahtumiin JFF:n brändin alla tuo hyvää näkyvyyttä myös niille yrityksille, jotka ovat mukana ensimmäistä kertaa. Jos vertaa pienen yrityksen ensimmäistä osallistumista ulkomaisille messuille ja näkyvyyttä siellä, on yrityksen tehtävä isot ponnistukset saadakseen firmansa mahdollisten ostajien tietoon. Osallistuminen JFF-brandin alla antaa mahdollisuuden, että osaston brändi on tullut ostajaehdokkaille tutuksi jo aikaisemmilta messuilta. Ostajat myös tietävät, että he voivat odottaa jokaisella messukerralla uusien, mielenkiintoisten yritysten esittäytymisiä, mutta että lisäksi on mahdollista kohdata yrityksiä, jotka ovat tuttuja aikaisemmilta kerroilta.

JFF yritykset saavat näkyvyyttä ja suoraa rahallista hyötyä yhteismarkkinoinnista. Liitto on tehnyt työtä sen eteen, että JFF -yritykset pääsisivät esittäytymään messujen aikana myös mahdollisissa oheistilaisuuksissa. Formexiin osallistuttaessa käytettiin myös kansainvälistymiskonsultin apuja, tästä yhteistyöstä poikinut valittujen VIP -vieraiden vastaanotto Suomen suurlähetystön residenssissä sai hyvän vastaanoton sinne kutsuilta alan vaikuttajilta, toimittajilta ja bloggaajilta. Tilaisuus antoi yrityksille mahdollisuuden tavata yksityistilaisuudessa alan toimivia henkilöitä, joiden kanssa on mahdollisuus viedä oman yrityksen asioita eteenpäin.

JFF voi toteutua myös Suomessa

Tätä kirjoittaessani, keskellä vuoden 2020 koronarajoituksia, on pääosa messu- ja tapahtumatoiminnasta pysähdyksissä. Seuraavista messuista niin Suomessa kuin ulkomailla ei ole tietoa. JFF-nimikkeen alla voi kuitenkin tehdä myös muunlaista yhteistyötä, ihan kotimaassa. Alalla toimivat voivat ideoida oman tapahtuman yhdessä haluamansa ryhmän kanssa ja esittää sitä Suomen Kultaseppien liitolle, ja mikäli tapahtuma soveltuu JFF:n alla toteutettavaksi, ryhmä saa käyttöönsä logon ja muun materiaalin tapahtumaa varten. Jokaisen uuden tapahtuman myötä ostava yleisö tottuu saamaan laadukkaita, suomalaisia koruja JFF -brändin alta.

 

Kirjoittaja on muotoilija, kultaseppä Marjut Viitanen, joka on pyörittänyt omaa yritystään jo yli 20 vuoden ajan. Hän on ollut Suomen Kultaseppien liiton puheenjohtaja vuosina 2017-2020.

Virtuaalinen tietokanta Holvi »