Kun aika on

Kello- ja korumuseosäätiön pitkäaikainen hallituksen puheenjohtaja Jan Roos jätti tehtävänsä 7.6.2022. Museo kiittää Jania upeasta ja pitkäjänteisestä tehdystä työstä ! Tässä blogissa Janin mietteitä museosta:

 

Vajaa kymmenen vuotta sitten Kellomuseolla havahduttiin tilanteeseen missä museon asema oli muuttunut. Oman ammattikunnan perustama museo oli vuosien saatossa muuttunut koulun yhteydessä olevasta ”koulutus” museosta ensin viralliseksi museoksi, jolla oli omat tilat kellovasaran kellarissa. Kävijämäärät olivat varsin vaatimattomia. Espoon kaupungin tarjotessa mahdollisuutta muuttaa WeeGeen tiloihin, tartuttiin haasteeseen.

Rakensimme uuden modernin ja näyttävän museon. Näin mentiin vuosikymmeniä. Asemamme ilmaismuseona oli turvattu, mutta ei mahdollistanut kehittymistä. Museomaailma oli voimakkaassa muutoksessa ja näin ollen oma asemamme suhteessa muuhun maailmaan vanhentui käsiimme. Tämän tilanteen olivat havainneet museokävijät, jotka valittivat pysähtyneisyydestä ja halusivat jotain uutta. Myös kaupungin taholta alkoi tulla toiveita jostain uudesta.

Museolla tehtiin analyysi tilanteesta. Valitsimme ratkaisuksi kasvun strategian. Kuluttajan silmissä kello- ja kulta-ala ovat yksi ja sama, niin miksi ei myös museossa. Asetimme tavoitteeksi Kello- ja korumuseon.

Koko museo alan murros vanhasta museokäsityksestä moderniin museokäsitykseen on iso muutos. Kävimme tutustumassa Keski-Euroopan museoihin. Matkalla näimme hienoja museoita ja uusia tapoja toteuttaa museo. Näimme konkreettisesti miten erilaisia ovat uusi ja vanha museokäsitys. Vanhassa käsityksessä esitetään absoluuttinen totuus pysäyttämällä aika lasivitriineihin. Uudessa museo käsityksessä korostetaan kokemusta, itseoivallusta, tekemistä. Kellomuseon edellinen perusnäyttely oli lähes muuttumaton 15 vuotta, en tiedä yhtään elokuvateatteria, joka on näyttänyt samaa elokuvaa noin kauan.

Tämän hetken elämä on ajassa elämistä ja se asettaa museoille suuria haasteita. Museoille on asetettu paljon tavoitteita siitä mitä meidän pitää tehdä. Museoiden pitää tehdä muutakin, kun kertoa menneistä. On tärkeää, että tuomme esille erilaisia asioita ja ilmiöitä. Esitellessämme historiaa ja nykyisyyttä erilaisine ilmiöineen autamme ihmisiä ymmärtämään aikaa ja mahdollisesti ennustamaan tulevaisuutta. Kokemus ja itse tekeminen on keskiössä uudessa museokonseptissa.

Valitsimme vaihtuvat näyttelyt tavaksemme toteuttaa museota. Meillä ei siis ole perusnäyttelyä vaan alati vaihtuvia näyttelyitä. Tämä malli on museon kannalta erittäin työllistävä, koko ajan uusi näyttely työn alla. Toivon että tämä antaa museon kävijöille enemmän ja laajemmin tietoa. Elämme ajassa ja nyt mennään vaihtuvilla näyttelyillä, tämä ei kuitenkaan poista mahdollisuutta, että joskus tekisimme pysyvämmän perusnäyttelyn, aika näyttää.

Nämä vuodet puheenjohtajana ovat olleet todella mielenkiintoiset. Välillä on ollut todella vaikeaa ja välillä todella hauskaa. Kokonaisuutena tämä matka on ollut todella hieno. Haluaisin tässä kiittää museon henkilökuntaa kokonaisuutena ja jokaista erikseen. Tämä uusi museo on meidän kaikkien yhteistyön tulos. Henkilökunnan sitoutuminen hankkeeseen on ollut mahtavaa. Nyt vaihe yksi on saatu päätökseen ja uusi museo on auki.

On aika vaihtaa vetovastuuta. Nyt on aika saada uusi uljas museo lentämään. Tähän tehtävään on valittu Joona Vuorenpää. Joonan laajat kontaktiverkot sekä laaja kelloalan tuntemus antavat museolle lähes rajattomat mahdollisuudet kehittyä. Museonjohtaja Essi Pullisen laaja kokemus korualasta, yhdessä Joonan tietotaidon kanssa, antaa museolle siivet.

Haluan kiittää kaikkia tahoja, joiden kanssa olen työskennellyt näinä vuosina. Luottamus, jota olen saanut, on ollut mahdollistamassa tämän projektin. Siis kiitän ja toivotan onnea tuleviin haasteisiin.

 

Jan Roos

Virtuaalinen tietokanta Holvi »